Ясла-садок № 204 "Долоньки" Київський район м.Донецька
Сторінка батьків

 

                                                РОЛЬ БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ
   Звичайно, виховати самостійну, організовану та працелюбну дитину неможливо    лише в стінах дитячого садка. Адже особистий приклад і участь батьків    у      трудовому вихованні дітей має величезне значення.
 Для виконання трудових обов'язків вдома під керівництвом  
   батьків ми пропонуємо посильні для дитини доручення, зокрема:
■   підтримувати порядок у своєму ігровому куточку;
■   поливати кімнатні рослини;
■   якщо сім'я тримає город, квітник, виділити для дитини грядку, де вона зможе посіяти городні культури;
■   допомагати мамі у хатній роботі — підмести підлогу, витер­ти пил, прибрати посуд зі столу;
■   мити чайний посуд, витирати його й акуратно ставити на місце.
    Коли діти усвідомлюють свої обов'язки та набувають практич­ного досвіду, у них з'являється впевненість у своїх силах та можли­востях, готовність працювати. Вони із задоволенням виконують свої обов'язки, допомагають молодшим братикам чи сестричкам. Спосте­рігаючи, як працюють дорослі, діти радо разом з ними прибирати­муть приміщення, пратимуть, готуватимуть, працюватимуть у саду і на городі. Ми пропонуємо батькам потурбуватися, щоб знаряддя праці, якими користуються діти, відповідали їхнім силам і можливос­тям, а дитячу працю супроводжував оптимістичний, радісний на­стрій.
    Для того щоб діти любили працю, щоб вона поступово стала для них потребою, необхідні міцні трудові навички, які формуються ли­ше у результаті повсякденного вправляння. Якщо набуті навички стануть сталими, а обов'язки усвідомленими, то їх систематичне ви­конання у дитячому садку переросте у звичку.
ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК :
 - залучати дитину до трудових справ сім'ї якомога раніше;
-  за дитиною старшого дошкільного віку закріпити постійні обов'язки, за виконання яких вона має бути відповідальною;
 - не допускати відхилень від встановлених дорослим вимог, щоб не давати дитині при­воду до ухиляння від своїх обов'язків;
- не карати дитину працею: праця має приносити радість та задоволення; учити дитину працювати, прищеплюючи їй елементарні навички культури трудової діяльності — раціональні прийоми праці, правильне використання знарядь праці, планування та завершення трудового процесу;
- не давати дитині непосильних доручень, але доручати роботу з достатнім наванта­женням;
 - не підганяти дитину, чекати, поки вона закінчить роботу сама;
 - завжди дякувати дитині за допомогу чи старанно виконане доручення;
 - не забувати хвалити дитину за ту роботу, яка вимагала від неї особливих зусиль.