Ясла-садок № 204 "Долоньки" Київський район м.Донецька
Навчальний процес

Тип закладу: загально розвиваючий

 Статус: україномовний

 

        Робота педагогічного колективу дошкільного навчального закладу  спрямована на організацію освітнього процесу та виконання законів України „Про мову”, „Про дошкільну освіту”, концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти (оновленний), „Завдань концепції дошкільного виховання в Україні” та  Базової програми «Українське дошкілля».
       Дошкільний навчальний заклад здійснює всебічний розвиток, виховання, навчання та обслуговування дітей від 2 до 6 років.
Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створюються належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
        Оформлення групових приміщень, кабінетів, залів (музичного, спортивного) є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
        При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях враховувалась його значимість для становлення особистості дитини.
        Облаштування груп відображає інтереси дітей, їх вікові можливості, запити, сприяє формуванню самостійності у дітей, спрямоване на удосконалення всіх ліній розвитку: мовленнєвої, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, художньо-естетичної, креативної.